Nykyään useammat pitävät isoissa kaupungeissa asumista hyvänä tarvittavien palvelujen läheisyyden vuoksi. Suuremmissa kaupungeissa myös monet vapaa-ajan mahdollisuudet ovat paremmat. Useampi mukavaa asuinpaikkaa hakeva ei aina ajattele pikkukaupungissa asumisen hyviä puolia. Kansainvälisellä mittakaavalla katsottuna kaikki Suomen kaupungit ovat pienehköjä.

Keskikokoiset ja sitä pienemmät kaupungit ovat sen verran pieniä, että niitä kutsuttaisiin monessa maassa varmasti jo kyliksi. Suomessa ero isojen ja pienien kaupunkien välillä ei siis ole niin valtava kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Suomalaisessa pikkukaupungissa asumisessa on kuitenkin nähtävissä joitakin etuja isompiin kaupunkeihin verraten.

Edullisimmat asunnot

Usein mitä pienempi kaupunki on, sitä edullisimpia ovat myös asunnot ja asuminen kokonaisuudessaan. Asuntojen hintaan vaikuttaa aina myös kaupungin sijainti, eli lähellä pääkaupunkiseutua hinnat ovat aina kalleimmat.

Elinkustannuksia mittaavien tutkimusten mukaan, asuminen on nykyään edullisimmillaan Pohjois-Suomen pikkukaupungissa. Pohjois-Suomesta saa mukavan omakotitalon samaan hintaan kuin Helsingistä yksiön.

Asumiseen kalleuteen tai edullisuuteen vaikuttaa aina moni asia, muun muassa työpaikan sijainti. Työmahdollisuuksia ei ole pienessä kaupungissa välttämättä tarjolla kovinkaan runsaasti, ja töihin saattaa joutua kulkemaan pitkänkin matkan päähän. Julkinen liikenne ei maaseudulla tai pienissä kaupungeissa toimi aina kuten pitäisi, ja auton huollot sekä polttoainekulut saattavat kohota vuosittain hyvinkin korkeiksi.

Rauhallisuus

Pienissä kaupungeissa yksityisyys voi olla toisille mukava asia ja toisille taas ei.

Monissa pikkukaupungeissa ihmiset tuntevat toisinsa ja tutustuminen omalla alueella asuviin ihmisiin saattaa olla hepompaa. Pienissä kaupungeissa asuminen on useammalta kantilta katsottuna usein paljon rauhallisempaa kuin suurissa kaupungeissa asuminen. Tyypillinen elämänrytmi maaseudulla on yleensä isoa kaupunkia leppoisampaa eikä kaikilla tunnu olevan koko ajan kiire johonkin samaan tapaan kuin monissa suuremmissa kaupungeissa.

Tungos ja ihmisten paljous muodostuvat harvoin ongelmaksi pikkukaupungissa, eli käytännössä kaduilla saa kävellä rauhassa, ja kaupassa jonot eivät välttämättä ruuhka-aikaankaan ole kovinkaan pitkät suuriin kasvukeskuksiin verrattuna. Vanha sananlasku kertoo maalla olevan mukavaa, ja se pätee myös nykyään. Traktoreiden äänet, lintujen äänet ja kaikki muu maaseutuun kuuluva on vielä nykyäänkin aivan erilaista kuin suurissa kasvukeskuksissa. Suurkaupungin keskustassa asuvat saattavat joutua kestämään kaikenlaisia ääniä yötä päivää, mutta pikkukaupungissa asuvalla on usein paljon rauhallisempaa.

Turvallisuus

Pikkukaupunkien kaduilla on usein suuria kaupunkeja turvallisempaa eikä erilaisia rikoksia esiinny niin paljon kuin suurissa kaupungeissa. Pikkukaupungissa lapset voivat yleensä kulkea huoletta yksin ulkona ja pyöränsä voi parkkeerata kaupungilla vaikkapa kahvilan eteen ilman pelkoa sen ryöstetyksi tulemisesta.

Toki suurkaupungissakin turvallisuus riippuu suuresti kaupunginosasta, eivätkä pikkukaupungit aina ole automaattisesti turvallisempia kuin suurkaupungit. Maailma muuttuu kuitenkin jatkuvasti ja sen mukana niin maaseutu kuin pienet kaupungitkin.

Vähemmän liikennettä ja saasteita

Liikenne on yleisesti maaseudulla paljon kaupunkia rauhallisempaa ja ruuhkaa esiintyy harvoin, joten esimerkiksi työmatkat hoituvat huomattavasti nopeammin kuin suurkaupungissa. Liikenne tuo myös mukanaan melua ja saasteita, joten pikkukaupungin asukkaat saavat nauttia hiljaisesta ympäristöstä ja puhtaasta ilmasta.

Yhteisöllisyys

Suomalaiset eivät perinteisesti ole kovinkaan yhteisöllisiä, eivätkä välttämättä tunne edes naapureitaan. Pienissä kaupungeissa ja varsinkin kylissä tällaista yhteisöllisyyttä saattaa kuitenkin olla havaittavissa. Pikkukaupunki sopii loistavasti asuinpaikaksi henkilöille, jotka eivät nauti tunteesta, kuinka etääntyneitä suurkaupungeissa asuneet ihmiset ovat toisistaan.

Luonnon läheisyys

Suomessa luonto ei ole onneksi missään kovin kaukana. Isommat kaupungit on kuitenkin yleensä rakennettu pikkukaupunkeja tiheämmiksi, eikä luonnolle jää yhtä paljoa tilaa. Pikkukaupungissa asuessa esimerkiksi lähimpään metsään on harvoin montaakaan kilometriä matkaa. Pienessä kaupungissa asuminen siis sopii mainiosti henkilöille, jotka nauttivat luonnon läheisyydestä ja luonnossa liikkumisesta.